Roadshows

Vi på Bluebeq har erfarenhet från flera olika event-turnéer där vi själva jobbat både med planering och genomförande. Framförallt har vi jobbat med genomförande vilket gör att vi vet vad som fungerar och vad som är mindre bra. Vi har också jobbat med ett antal olika upplägg för olika företag och organisationer.