Exhibitor

Utställare – Vi erbjuder framförallt följande tjänster i samband med mässor i Sverige (Stockholmmässan, Kistamässan, Svenska mässan, Åbymässan, Malmlömässan och Elmiamässan)

 • Montering och demontering av montrar
 • Konceptutveckling kring deltagande på mässor
 • Användandet av sociala och digitala medier i samband med mässan
 • Personal i montern från 279 kr + moms per timme med  gynnsam minimidebitering

Exhibitors – We mainly offer the following services in connection with trade fairs in Sweden. (Stockholmmässan, Kistamässan, Svenska mässan och Elmia)

 • Mounting and disassembly of displays
 • Concept development regarding participation at fairs
 • The use of social and digital media in connection with the fair
 • Event staff from 279 kr per hour plus VAT with a favorable minimum bid

Udstillere – Vi tilbyder hovedsagelig følgende tjenester i forbindelse med messer i Sverige. (Stockholmmässan, Kistamässan, Svenska mässan och Elmia)

 • Montering og demontering af skærme
 • Konceptudvikling vedrørende deltagelse på messer
 • The use of social and digital media in connection with fairen
 • Event personale fra 279 SEK pr. time plus moms med et gunstigt minimumsbud

Utstillere – Vi tilbyr hovedsakelig følgende tjenester i forbindelse med messer i Sverige. (Stockholms messe, Kistamässan, Svenske messen og Elmia)

 • Montering og demontering av skjermer
 • Konseptutvikling om deltagelse på messer
 • Det bruk av sosiale og digitale medier i forbindelse med messen
 • Hendelses ansatte fra 279 kr per time pluss mva med et gunstig minimumsbud

We are currently working on building this service in Norway and Denmark