Sociala medier

Idag så är vi specialiserade på hur man kan använda Sociala medier i samband med olika former av event, se mer under http://www.bluebeq.se/digital-and-live/

Vi erbjuder också tjänster kopplade till följande sociala medier:

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Snapchat
  • YouTube
  • Tumblr
  • Linkedin
  • Wikipedia
  • Pinterest

Vi skapar sociala medier planer, underhåller och uppdaterar sidor, skapar engagemang och ordnar tävlingar, svarar på frågor och interagerar med besökarna och följarna.