Meeting

Allt om seminarier, konferenser och kongresser

Vi erbjuder ett flertal tjänster till organisatörer av seminarier, konferenser och kongresser.  Vi hjälper också företag och organisationer att genomföra egna seminarier, konferenser och kongresser. Inför erbjuder vi projektledning, produktionsledningen samt rekrytering av utställare, sponsorer och deltagare. Sen ställer vi i ordning allt inför och sköter deltagarhanteringen. Under seminarier, konferenser och kongresser har vi värdar och värdinnor på plats, hanterar sociala medier och genomför intervjuer med besökare. Efteråt genomför vi en utvärdering.

Vi har ett stort nätverk av leverantörer som är specialiserade på ljud, ljus och bild och allt annat som behövs för en lyckad tillställning med nöjda organisatörer, sponsorer och besökare.