Meeting

Dessa tjänster erbjuder vi inom Meeting

  • Vi genomför konferenser, kongresser, seminarier och mässor på uppdrag av företag och organisationer
  • Vi erbjuder också arrangörer av konferenser, kongresser, seminarier och mässor assistans inom planering, försäljning, koordinering, genomförande och utvärdering.
  • Ett av våra specialistområden är rådgivning samt genomförande av hur ni som arrangörer av konferenser, kongresser, seminarier och mässor kan involvera både digitala medier samt sociala medier som naturliga inslag under era arrangemang.