Bluebeq Security

Bluebeq Security

Vi bemannar olika positioner i samband med evenemang och konserter. Framförallt är vi inriktade på olika slags service till besökarna samt lättare säkerhet, så som visitering. Detta erbjuder vi!

  • Vi bygger upp kravallstaket och andra staket
  • Vi visiterar besökarna och läser av deras biljetter
  • Vi säkerställer att inga obehöriga är backstage, på scenen eller på andra ställen där obehöriga inte ska befinnas sig.
  • Vi ser till så att det finns vatten att tillgå för publiken
  • Vi ser till så att alla mår bra och tar hand om dem som inte gör det
  • Vi tömmer arenan eller området på besökare efter evenemangets slut eller vid en nödsituation
  • Vi river och packar kravallstaket och andra staket