FAB

FAB är Bluebeq:s section för konstruktion, produktion och decor. Vi kan göra allt som ni behöver i samband med mässor eller event. Vi har ett brett kontaktnät av arkitekter designers, art directors, elektriker och snickare.

  • Vi kan designa och bygga montrar för mässor, från enkla till mer avancerade.
  • Vi kan utveckla koncept, designa och bygga saker för event, allt från de som ska vara på en plats till det som ska flyttas från dag till dag.
  • Vi designar och monterar dekor i affärer, gallerior och i samband med event.
————————————–
FAB is Bluebeq’s section for design, production and decor. We can do everything you need in connection with fairs or events. We have a wide network of architects designers, art directors, electricians and carpenters
  •  We can design and build fairs for trade fairs, from simple to more advanced.
  • We can develop concepts, design and build events for events, ranging from those in a place to what is to be moved from day to day.
  • We design and assemble decor in shops, malls and events.

 

FAB stands for FABulous and FABric